RC Parken's Modelflyveklub

wings

 

 

RC Parkens Modelflyveklub er åben dagligt fra solen står op til solen går ned

Du kan flyve hos os som nybegynder, alm. medlem eller som gæst.

Som nybegynder må du kun flyve med instruktør, der giver dig besked når du må flyve selv.

Som medlem må du flyve når som helst.

Som gæst skal du have gyldigt A-certificat eller tilsvarende udenlandsk certifikat. På et tidspunkt bliver det måske nødvendigt at få et dagskort som koster en nærmere pris

Flyver du jævnligt så skal du være medlem.

For at flyve i RC Parken skal du være forsikret. Det er lettest ved at være medlem af :

modelflyvning Danmark

Vi fortæller dig gerne hvordan du bliver det.

Udenlandske piloter kan være forsikret på anden måde.

I RC Parken må der flyves med alt hvad der kan flyve i luften af ikke mandbærende fly.

Det vil sige at alle former for modelfly må flyve i RC Parken og dens luftrum, herunder også stormodeller og jetfly. Vores luftrum er ca. 1.2 km rundt om RC Parken. Dog må der ikke flyves ind over RC Parkens parkeringsplads og bilbaner. Hos RC Parkens bestyrelse kan du få udleveret et kort over vores luftrum hvis du helt præcis vil se grænserne.

 

Trænger du til hjælp så se lige her:

HELP !!

 

wing

RC Parkens Modelflyveklub har et sæt regler der er udarbejdet i samarbejde med RC Parkens bestyrelse. Det er ikke for at genere nogen men for at alt skal fungere så gnidningsfrit som muligt.

 

Her ser du vores modelflyvereglement:

 

RC Parkens Modelflyvereglement

§1
Dette modelflyvereglement glæder for alle modeller af enhver art der flyves fra RC Parken
§2
Ingen af disse regler må stå i vejen for sikkerheden i en given situation eller et undgåeligt havari hvis dette kan gøres ved at overtræde reglementet
§3
Piloter der flyver fra denne plads skal være medlemmer af
modelflyvning dk logo.jpg
eller tilsvarende udenlandsk organisation, hvortil der er knyttet en ansvarsforsikring
§4
Gæstepiloter skal være i besiddelse af et gyldigt A-certifikat
§5
Nybegyndere og besøgende, der gerne vil prøve at flyve er undtaget for § 3 og må derfor indtil de selv kan starte, lande og flyve forsvarligt kun flyve med instruktør. Der flyves da under instruktørens ansvar. Efter 1. flyvning skal man være medlem af RC Parkens Modelflyveklub
§6
Alle der flyver, deres hjælpere og tilskuere skal opføre sig efter "bonus pater familias" princippet. Pilotfeltet er derfor ikke obligatorisk. Der henstilles dog til at dette felt generelt bruges. Denne § gælder også for modellerne i luften
§7
Alle modeller der flyver i RC Parken skal overholde gældende lovgivning. Herunder støj, miljø og luftfartsloven
§8
Alle der flyver fra RC Parken skal følge henstillinger fra flyveklubben, direktionen eller bestyrelsen. Dette kan for eksempel ske ved opslag relevante steder eller ved personlig henvendelse.
§9
Der må flyves fra solopgang til solnedgang inden for RC Parkens luftrum
§10
Efter endt flyvning skal det benyttede område forlades ryddeligt og pænt. Dette indebærer at affald, også fra andre, fjernes
§11
Ved særlige lejligheder kan RC Parkens Modelflyveklub, RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse udstede midlertidige regler der så gælder i stedet for, eller supplerer disse regler
§12
Den enkelte flyveklub, RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse kan udstede sanktioner mod enkelte eller flere personer. Dette kan foregå mundtlig, skriftlig eller begge dele

 

RC Parkens Modelflyveklub                                 RC Parkens bestyrelse
Gold Wing gaeldende 156 x 97.jpg

 

RC Parkens sikkerhedsoficier hedder Chr. Lyck Hansen.

 

Copyright © 2008 RC Parken. Please respect the work we put into this.